Sprzątanie w szkole w Warszawie

Szkoła to miejsce, w którym codziennie pojawia się wiele osób. Stałymi bywalcami są tam dzieci i młodzież oraz cała kadra pracowników, ale także rodzice. To miejsce, w którym bezwzględnie warto zadbać o porządek, aby wszyscy bardzo dobrze się w nim czuli na co dzień. Sprzątanie w szkole jest również bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo dzieci. W trakcie ich zabawy może dojść np. do wylania się różnego rodzaju napojów, przewrócenia kwiatów czy zbicia szyby. Tego rodzaju „pozostałości” po nieuważnej zabawie należy jak najszybciej usunąć, aby reszta osób była bezpieczna. Zatrudnienie solidnej ekipy sprzątającej pozwala na zapewnienie nienagannej czystości, której potrzebują dzieci, pracownicy szkoły, a także rodzice podopiecznych.

Sprzątanie w szkole w Warszawie – zasady jakich należy przestrzegać

Aby sprzątanie w szkole było zawsze bezpieczne i efektywne należy przestrzegać co najmniej kilku ważnych zasad. Pracownicy ekipy sprzątającej powinni mieć zawsze założony strój ochronny. Niezbędnym minimum są rękawiczki, fartuch i obuwie ochronne. Według wytycznych sanepidu określona jest również kolejność, w której należy sprzątać poszczególne pomieszczenia w szkole i są to kolejno:

  • gabinety nauczycieli, dyrekcji,
  • pokój nauczycielski,
  • sala spotkań i imprez, jeśli nie jest używana do prowadzenia lekcji
  • sale lekcyjne,
  • sala gimnastyczna i szatnie,
  • korytarze i klatki schodowe,
  • magazyn sprzętu sprzątającego i inne magazyny towarów,
  • świetlica, stołówka, sala zabaw dla młodszych dzieci,
  • gabinet pielęgniarki szkolnej,
  • łazienki i toalety.

Sanepid ponadto jasno określa, że jadalnie, świetlice i łazienki to miejsca, które wymagają szczególnie dokładnego sprzątania. Co więcej, szczególnej kontroli podlegają takie elementy jak: jakość wody w szkole, jakość powietrza w pomieszczeniach, poziom higieny, a także kontrola warunków żywienia zbiorowego.

Jak więc widać placówki medyczne to miejsca, które są bardzo dokładnie sprawdzane przez sanepid, dlatego wybierając firmę do sprzątania w szkole warto postawić na sprawdzonych zleceniobiorców, którzy zadbają kompleksowo o porządek w szkole, a także w jej otoczeniu, które również powinno spełniać wszystkie standardy. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach, jak i na terenach zielonych przez cały rok spoczywa na barkach dyrektorów i właścicieli placówek edukacyjnych, a jednocześnie pozwala dzieciom i całej kadrze komfortowo realizować wszystkie zadania oświatowo-wychowawczo-opiekuńcze. Dzięki regularnemu sprzątaniu szkoła to przyjazne miejsce sprzyjające nauce.

Redakcja superhouse.pl