Protokół odbioru robót

W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie – budownictwo i wszystko z nim związane również nie pozostaje bierne i porusza się z duchem czasu. Coraz lepiej rozwinięta architektura upiększa infrastruktury naszych miast, czy nawet małych miejscowości.
Wielu z nas ma już za sobą etap budowy własnego domu. Na każdym etapie pracy wszystko musi ze sobą współgrać i być dobrze przemyślane.
Nie inaczej jest więc z całą dokumentacją wykonywanych prac.

Protokół odbioru robót – czym jest?

Jeśli budujemy – powinniśmy oddawać (jako wykonawcy) lub dostawać (jako inwestorzy) protokoły odbioru robót. W tym procesie mogą uczestniczyć również pełnomocnicy.
Protokół odbioru robót – to jeden z ważniejszych dokumentów dotyczących budowy. Określa bowiem, czy dane prace zostały wykonane.

Przepisy prawne nie określają konsekwencji niestawienia się na odbiór którejś ze stron. Takie warunki należy więc określić wcześniej w umowie.

Jeśli jesteśmy w roli inwestora – przed rozpoczęciem budowy, warto zaznajomić się z procesem przebiegu standardowych prac, aby wiedzieć czego wymagać od wykonawców.
Często natrafiają się sytuację, w których termin wyznaczonego odbioru prac jest opóźniony. Konsekwencje, lub ich brak podczas takiego zdarzenia określa wcześniej podpisana umowa. Warto jest więc dobrze zapoznać się z jej treścią, aby uniknąć przykrych i niespodziewanych sytuacji.

Protokół odbioru robót – co zawiera?

W protokole odbioru robót, czy inaczej – umowie rezultatu liczy się efekt wykonanych prac, który powinien być pozbawiony wad.
Podczas odbioru, główną uwagę zwraca się na jakość efektów pracy.
Często jest ona przyczyną konfliktów między stronami. Każda ze stron widzi obraz całej sytuacji z własnej perspektywy, która często nie pokrywa się ze stroną przeciwną. Warto jest na bieżąco kontrolować sytuację na budowie, aby uniknąć tego typu wydarzeń.

Podczas sporządzania protokołu odbioru, powinniśmy być świadomi na czym to polega oraz jak ważny jest takowy dokument.
Jeśli sprawia nam to trudność, warto jest sięgnąć po radę u znajomego wykonawcy czy inwestora takich prac, bądź zgłosić się do rzetelnej osoby wykonującej daną profesję. Bogaci w wiedzę branżową, nie jesteśmy skazani na maraton niespodzianek wynikających z niepomyślnie przebiegających etapów pracy, czy ich samej finalizacji.
Podczas stawienia się na odbiór robót, będziemy świadomi czy wszystko współgra z nasza wizją powstałego budynku czy innego efektu prac.

Podsumowując, protokół odbioru robót powinien mieć dla nas ważne znaczenie, gdyż jest to jeden z istotniejszych dokumentów sporządzanych przy budowie.

Redakcja superhouse.pl