Efektywna izolacja fundamentów

Fundamenty to podstawa każdego budynku. Utrzymują one ciężar i przenoszą na grunt. Powinny być wytrzymałe, a więc muszą być wykonane z odpowiednich materiałów. Należy je również zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. W tym celu stosowana jest izolacja fundamentów. Szczególnie ważne jest działanie wilgoci. W zależności od poziomu wód gruntowych zagrożenie będzie wyglądać inaczej. Izolacja chroniąca przed wilgocią jest nazywana hydroizolacją. Trzeba ją wykonać w każdym przypadku, nawet jeżeli poziom wód gruntowych jest niski.

Izolacja fundamentów

Pamiętajmy, że woda może naruszyć fundamenty poprzez wymywanie, a następnie przenikanie poprzez szczeliny. Przy ujemnych temperaturach oznacza to rozsadzanie fundamentów i w konsekwencji naruszenie konstrukcji budynku. Wilgoć sprzyja także pojawianiu się pleśni, która ma działanie alergiczne, a nawet rakotwórcze. Wilgotne fundamenty oznaczają również gorszą termoizolację, co przekłada się na większe straty ciepła i wyższe koszty ogrzewania. Profesjonalna izolacja fundamentów jest bardzo ważna z punktu widzenia wytrzymałości budynku oraz komfortu mieszkańców.

Aby zabezpieczyć strukturę fundamentów trzeba użyć odpowiednich materiałów. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia trwałości, a także bezpieczeństwa każdego budynku. Wśród materiałów izolacyjnych warto wymienić masy bitumiczne, które są wytwarzane na bazie asfaltu. Jest to popularny materiał izolacyjny, a na rynku oferowane są różne rodzaje mas bitumicznych. Należy je dobrać indywidualnie do konkretnego systemu izolacji. Innym stosowanym materiałem są lepiki asfaltowe. Używa się je jako samodzielną izolację przy gruntach przepuszczalnych. Mają jednak wadę polegającą na tym, że relatywnie szybko traci elastyczność. Dzieje się to szybciej, jeśli izolacja fundamentów jest narażona na ujemne temperatury. Powoduje to gorszą szczelność. Jeżeli chcemy uzyskać większy stopień ochrony fundamentów, należy zastosować kilka warstw masy asfaltowej — zwykle stosowane są dwie lub trzy warstwy. Dodatkowo używane są roztwory bitumiczne, ale służą one tylko do gruntowania powierzchni.

Izolacja pozioma i pionowa

Wyróżnia się izolację poziomą i pionową. Ta pierwsza stosowana jest do zabezpieczania płaszczyzn takich jak ława fundamentowa, płyta fundamentowa lub ściana fundamentowa. Izolacja fundamentów jest umieszczana pomiędzy ścianą a ławą oraz tam, gdzie ściana fundamentów łączy się z elewacją budynku. Dotyczy to także ścian piwnicznych umieszczonych poniżej poziomu parteru budynku. Izolacja fundamentów pozioma chroni przed przenikaniem wody do murów oraz podchodzeniem wyżej do ścian budynku. Drugim rodzajem jest izolacja pionowa, która przeciwdziała przedostawaniu się wilgoci z gruntu, na przykład po obfitych opadach atmosferycznych. Obie izolacje mogą być ze sobą połączone, co powoduje dokładne zabezpieczenie budynku.

Izolacja fundamentów ma także swoją cenę. Jest ona uzależniona od wielu czynników, między innymi od zastosowanego materiału oraz powierzchni, jaką trzeba poddać zabezpieczeniu. Najtańsze rozwiązania bazują na lepiku i papie asfaltowej.

Redakcja superhouse.pl