System zasilania gwarantowanego – czym jest i kiedy jest używany?

Systemy bezpieczeństwa wymagają stałego zasilania. Do tego celu wykorzystuje się specjalne zasilanie gwarantowane. Czym ono jest?

W wielu budynkach instaluje się obecnie zasilanie gwarantowane. Czym dokładnie ono jest? Kiedy konieczne jest jego zamontowanie?

Zasilanie gwarantowane – co to jest?

System zasilania gwarantowanego to system, który zapewnia niezawodne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do urządzeń o znaczeniu krytycznym. Został zaprojektowany, aby zminimalizować ryzyko przerw w dostawie prądu lub zakłóceń w dostawie prądu i zapewnić, że podstawowe urządzenia lub usługi będą działały nawet podczas awarii zasilania.

System wykorzystujący zasilanie gwarantowane zwykle składa się z wielu zapasowych źródeł zasilania, takich jak zasilacze UPS, generatory i systemy akumulatorów, które mogą automatycznie przejąć na siebie zasilanie obiektem i urządzeniami w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Należy dobrać je w taki sposób, aby zapewniały one niezawodność i odporność na czynniki zewnętrzne, by działały bez problemów.

Kiedy używa się systemów zasilania gwarantowanego?

System zasilania gwarantowanego jest potrzebny w sytuacjach, w których nieprzerwane i niezawodne zasilanie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania niezbędnych urządzeń lub całych obiektów. Oto kilka przykładów obiektów, w których może być konieczny system zasilania gwarantowanego:

Obiekty z systemami bezpieczeństwa

W tych obiektach zasilanie gwarantowane dba o prawidłowe działanie systemów przeciwpożarowych, awaryjnych, monitoringowych, oświetlenia awaryjnego.

Placówki medyczne

Szpitale, kliniki i inne placówki opieki zdrowotnej wymagają nieprzerwanego zasilania, aby zapewnić działanie sprzętu medycznego, systemów podtrzymywania życia i innych krytycznych systemów używanych w tego typu placówkach.

Centra danych

Serwerownie, czyli centra danych przechowują duże ilości danych i wymagają stałego zasilania, aby zapobiec utracie danych lub przestojom w pracy. W takim przypadku zasilanie gwarantowane powoduje, że serwery i inny sprzęt będą działały nawet podczas przerw w dostawie prądu.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna, taka jak maszty telefonii komórkowej i linie przesyłu danych, wymagają stałego zasilania w celu zapewnienia stałego działania usług komunikacyjnych.

Instytucje finansowe

Banki, giełdy i inne instytucje finansowe wymagają niezawodnego zasilania, aby zapewnić płynne funkcjonowanie ich działania, w tym systemów przetwarzania transakcji i komunikacji między pracownikami.

Obiekty przemysłowe

Wiele procesów przemysłowych opiera się na nieprzerwanym zasilaniu, aby zapobiec uszkodzeniu maszyn albo wysokim kosztom związanym z przestojami. W takim przypadku systemy te pozwalają na zachowanie ciągłości pracy, dlatego dzięki nim można stale wykonywać niezbędne czynności.

Ogólnie rzecz biorąc, zasilanie gwarantowane jest niezbędne w każdym obiekcie, w którym konsekwencje przerwy w dostawie prądu mogą być poważne, na przykład mogą one powodować zagrożenie bezpieczeństwa, wysokie koszty, a nawet utratę życia.

Redakcja superhouse.pl